2009-06-15Tonfisk och kvicksilver?

Vågar man äta tonfisk på burk när man läser om att tonfisk innehåller kvicksilver och andra tungmetaller?

Lite här och var hör och läser man om att man bör undvika att äta tonfisk på grund av att de samlar på sig höga halter av kvicksilver och andra hälsofarliga tungmetaller. En del oroliga läsare har också hört av sig till oss med frågor kring detta, och därför känner vi oss på tonfiskburk.se nu manade att försöka bringa lite klarhet i ämnet. Vi vill dock tydligt poängtera att den här artikeln inte skall ses som någon vetenskaplig avhandling eller riktlinje, utan istället bara som en sammanfattning av vad vi på tonfiskburk.se i sann lekmannaanda kommit fram till genom våra efterforskningar.

Stämmer det?
Stämmer det att tonfisk innehåller kvicksilver och andra tungmetaller? Svaret är ja, det stämmer. Tyvärr har naturen svårt att ta upp och oskadliggöra dessa tungmetaller som vi människor genom industrin och på andra sätt är ovarsamma nog att släppa ut, och tillslut hamnar de i hav och sjöar där de tas upp av havslevande djur och växter. Sedan lagras dessa tungmetaller i de rovfiskar som står överst i näringskedjan t.ex. stora tonfiskar.

Ska man alltså inte äta tonfisk?
Jo och nej. Eftersom kvicksilver har en lång halveringstid i fisk ökar halten i allmänhet med fiskens ålder. Det är alltså främst de stora tonfisksorterna (ex. blåfenad och gulfenad tonfisk) man skall undvika. Dessa blir gamla och stora och hinner därför ta upp och samla på sig skadliga mängder av kvicksilver.

Men tonfisk på burk görs främst av tonfisksorten Skipjack, vilken är en liten tonfisk som inte blir så gammal. Denna hinner alltså inte samla på sig samma mängder kvicksilver som de större arterna.

Karolinka Institutet skriver bland annat följande:

Eftersom metylkvicksilver kan ge skador på foster och små barn redan vid mycket låga exponeringsnivåer har livsmedelsverket utfärdat kostråd till gravida och ammande kvinnor. Råden säger att kvinnor som är gravida eller ammande helt bör avstå från att konsumera vissa fiskarter. Dessa är gädda, abborre, gös, lake, ål, stor hälleflundra, svärdfisk, haj, rocka och tonfisk (gäller ej konserverad tonfisk). Övriga personer bör inte äta sådan fisk mer än en gång i veckan.

Och för oss tonfisklovers är nyckelorden här "gäller ej konserverad tonfisk". Alltså tonfisk på burk anses inte innehålla några skadliga mängder kvicksilver.

Så vad kan vi dra för slutsats?
Tonfisk på burk, som i de allra flesta fall är av typen Skipjack, bör utan oro kunna ätas. Större tonfisksorter (ex. blå- och gulfenad tonfisk) bör inte ätas, inte bara för halten av kvicksilver och andra tungmetaller utan även för att dessa är utrotningshotade.

Så ta en extra titt och försäkra dig om att det är Skipjack-tonfisk i burken, och som i allt annat: ät och njut, men med måtta. En till ett par burkar i veckan tror vi på tonfiskburk.se inte är någon som helst fara med att äta.

Skriven av Magnus & Per.

Kommentarer:

2009-11-10 12:57 skrev Stefan S
Har även delfiner kvicksilver eller är det helt ok att äta i dom i mängder?
2010-02-05 12:45 skrev Tonfiskburk
@Stefan S, Vi tror att det skall var helt ok att äta delfiner i mänder, se bara till att de inte är fångade med metoder som skadar tonfisk.
2010-02-16 11:34 skrev Stefan
I Kina(?) kom det nyligen fram att delfinköttet man åt i skolorna var drabbade av stora mängder kvicksilver vilket med svenska mått mätt skulle varit olagligt. Kort därefter plockade man bort köttet från skolorna.
2010-06-30 08:35 skrev Greger
Tacka vet jag vildsvin!! Det ä gött dä!!!
2011-12-29 17:23 skrev Delfinlover
Då delfiner lever ännu längre än tonfisk gäller det att hålla sig till ungar om man vill undvika stora mängder inlagrat kvicksilver. Rekommenderar speciellt japanska flasknosdelfinungar - en riktig delikatess!
2012-05-31 21:31 skrev Joel Kall
Era sjuka ondskans hantlangare inte äter man Delfiner heller! Delfiner är ju VÄRLDENS SNÄLLASTE OCH BLAND DE SÖTASTE DJUREN SOM FINNS OCH SUPER INTELLIGENTA.
2012-11-20 20:24 skrev Tonfiskburk
Vi antar, och får hoppas, att signaturerna "Stefan S" och "Delfinlover" är ironiska.
2012-12-10 11:05 skrev Pontus
Angående delfinkött så se på dokumentären "the Cove". I den får man se hur otroligt illa delfinerna far pga de inhumana fiskarna. Delfinkött innehåller även en mycket hög halt av kvicksilver.

Obs! Din kommentar behöver godkännas innan den visas.